norament 975 LL utökas med två nya designs och flera nya färger

Gummigolv som går att återmontera. Monteras enkelt med ett lämpligt tejplim.

Läs mer

Ren färg, inget annat

noraplan uni med ny färgpalett

Se mer

Ny: noraplan convia

Den enkla och smarta golvlösningen

Se mer
norament 926 pado rubber floor covering inspired by terrazzo key visual

Ny norament 926 pado:

En konstnärlig design för engagerande miljöer

Se mer

Hållbara och moderna golv som tål att synas

Välkommen till nora och den Skandinaviska delen av vår hemsida. Sedan 1950 har nora® golvbeläggningar uppfyllt de unika krav som ställs på installationer i olika projekt över hela världen. Våra golvsystem är både ergonomiska, ljudabsorberande, enkla att underhålla, halktåliga (upp till R11) och lämpar sig därför väldigt väl för de utmaningar du dagligen möter i olika miljöer. Eftersom nora® gummigolv är så slitstarka kan du vara säker på att dom håller sig snygga i flera decennier framöver. Våra golv tack vare låga emissioner bidrar de till en hälsosam inomhusmiljö. Med nora golv skapar du en inomhusmiljö som är komfortabel, säker och tyst och som uppfyller de krav som ställs på moderna & miljövänliga golv. 

Två produktlinjer – otaliga möjligheter

norament® är klassikern bland våra golv och noraplan® erbjuder nästan obegränsade möjligheter inom rumsdesign. Våra specialtillverkade trappbeläggningar, vårt system nTx (med färdigt lim) samt en mängd olika tillbehör för de båda produkttyperna kompletterar sortimentet.

Dessutom erbjuder vi möjligheten att integrera designelement såsom logotyper, mönster och färger. Detta kan skapa en helt individuell rumsgestaltning när så önskas. norament och noraplan golv ger en perfekt kombination av design, funktion, kvalitet och miljötänkande.

 
why nora
 
Vem är nora?

nora systems – en expert på golvbeläggningar av högsta kvalité.

nora systems är en global marknadsledare för gummigolv. nora systems är en golvproducent med huvudkontor och produktion Tyskland. Historien om nora systems började 1938, med den fösta tillverkningen av gummisulor i vår fabrik i Weinheim. 1950 inleddes succén med gummigolv.

Fram till 2007 tillhörde företaget Freudenberg Gruppen i Weinheim, och var känt under namnet Freudenberg Buildingsystems som i årtionden producerat och utvecklat gummigolv och skokomponenter. 2007 såldes företaget av Freudenberg koncernen till ett tyskt konsortium.

Företaget sysselsätter i dag mer än 1 100 anställda i olika länder över hela världen. Produktionsanläggning, utvecklingsavdelning, lager samt administration är placerat i Weinheim i Tyskland. nora systems är verksamma i mer än 80 länder över hela världen. 2018 blev nora uppköpt av Interface Inc., Atlanta (USA). Interface är världens största producent av modulära textilmattor för kommersiell sektor.

Våra värdegrunder

Kundorientering
nora står för premiumkvalité. Vårt mål är att uppfylla våra kunders önskemål på det bästa möjliga vis. Detta innebär att vi måste förstå våra kunder för att kunna leverera individuella lösningar. Därför supporterar vi våra kunder i varje fas. Detta startar i planeringsfasen och avslutas först när kunde har ett golv som fungerar över årtionden framöver.  

Samarbete
Som team vet vi att lyhördhet, ansvarskänsla och förtroende är avgörande faktorer för ett framgångsrikt samarbete. Att arbeta med ömsesidig respekt är mycket väsentligt såväl internt inom vår organisation som externt med våra kunder och partners.

Integritet
Vi inte bara tillverkar och säljer våra produkter – de är vårt liv. Kvalitet, innovationskraft, hållbarhet och ett högt bruksvärde för kunderna är några av anledningarna bakom detta. Vi värdesätter ärlighet och konstruktivitet och gör det realiserbart. För oss är lojalitet den allra viktigaste utgångspunkten i samarbetet med våra affärspartners.

Öppenhet
Vidareutveckling är en förutsättning för att skapa vår fortsatta framgång. Vår innovationsanda är inte begränsad till enbart produktutveckling. Att vara innovativa innebär för oss att hela tiden inhämta nya kunskaper på alla områden – från marknaderna, från våra kunder och inte minst av varandra.

Ansvar
Vi har våra rötter i Tyskland, men vi tänker och handlar internationellt. Det gäller oavsett ekonomiska, ekologiska eller sociala aspekter. I våra handlingar styr vi mot helhetstänkande med focus på en hållbar framtid. För oss är ansvar inte bara ett ord det är vår ledstjärna.

Noga utvalt

Ett väsentligt krav är att nora golvbeläggningar består av hög kvalitativt industriellt och naturligt gummi. Därför är våra golv fria från ftalatmjukgörare. Dessutom ställer vi dessutom omfattande ekologiska krav på kvaliteten hos det gummi som används – krav som bara kan uppfyllas as få leverantörer. Vi använder uteslutande högsta gummikvaliteter.

Gummigolv & generell information

Miljöetikett & partnerskap
Vi tar vårt ansvar för miljö och samhälle på stort allvar.noras produkter är internationellt certifierade och kontrolleras regelbundet av oberoende institut. Inom områdena miljö och hållbarhet räknas nora systems till en av de ledande företagen i sin bransch och hör till initiativtagarna till Tyska Sällskapet för bestående byggande (DGNB). Dessutom var nora systems den förste producenten av elastiska golvbeläggningar som erbjöd tillverkarrelaterad miljöproduktdeklaration, så kallad EPD (Environmental Product Declaration).

Här hittar du en översikt över de viktigaste utmärkelserna och samarbetena:

Byggvarubedömningen
Sunda Hus
Blå Ängeln
BRE-klassning
M1
Indoor Air Comfort Gold
U.S. Green Building Council
Greenguard
CA 01350
DIN ISO 14001
EPD
DGNB
Sentinel-Haus Institut

Tillverkningsprocess
nora gummigolv tillverkas i en modern produktionsanläggning. I produktionsprocessen försöker vi ständigt minska resurserna vi använder  så långt det går. 

Made in Germany

nora golv produceras sedan 1950 i Tyskland. Produktionsprocessen som kommer till användning uppfyller dom stränga krav som finns och hör till den högsta standard i världen. Företaget är dessutom certifierat enligt internationella standarder som ISO 9001 (kvalitetsstyrning) och ISO 14001 (miljöledningssystem).

Bearbetning
Vi lägger särskilt stort på hälsoegenskaper för våra golvbeläggningar. För hög kvalitet på inomhusluften, är det nödvändigt att alla använda byggprodukter har minimala emissioner. Vi rekommenderar också att till nora golv bara använda lågemitterande material för lim, spackel och grunderingar. 

Optimala egenskaper
nora golv behöver inte fogas så länge det inte är föreskrivet i olika installationsområden. Formstabiliteten gör att fogning generellt inte behövs, förutom i några få funktionsbetingade undantagsfall. Detta innebär en avsevärd fördel vid läggningen. nora trappbeläggningar, trappkanter och sockellister kan monteras med speciallim på rulle. Detta högkvalificerade torrlim är luktlöst och miljöanpassat samt innehåller varken lösningsmedel, lättflyktiga organiska ämnen, formaldehyd, klor eller annat. 

Användning
En lång livslängd betyder förutom en lång användningstid, också att man sparar på resurser. Ser man på hela livscykeln för en nora produkt, är det klart att du kommer att finna många fördelar, förutom ekologin är också ekonomin optimal.
nora golvbeläggningar är ytterst slitstarka. Deras extremt långa livslängd ligger långt över genomsnittet för elastiska golvbeläggningar. Den täta ytan på nora gummigolv möjliggör en enkel och kostnadsbesparande rengöring.

God inomhusklimat
Kvaliteten på inomhusluften spelar en allt viktigare roll på senare år. nora gummigolv testas sedan många år tillbaka regelbundet med avseende på emissioner. På grund av sammansättningen i nora golv har produkterna låga emissionsvärden. 

nora gummigolv har testats och godkänts av "Blå ängeln", ett tyskt miljömärke som endast tilldelas golvbeläggningar med låga emissioner, av GREENGUARD Environmental Institute (GEI) i USA, Institut Fresenius Chemische und Biologische Laboratorien AG, Taunusstein/Tyskland och andra institut.rengöring

Hållbarhet

Återvinning, avfallshantering och förpackning
En målsättning i vår process är att belasta människan och miljön så lite som möjligt. Så återanvänds exempelvis produktionsrester. Förpackningsmaterial väljs utefter miljösynpunkter och gamla golvbeläggningar återvinns.

Återvinning av produktionsrester
Produktionsrester som materialspill och slipspån från tillverkningen av våra gummigolv har sedan länge återvunnits. De granuleras och ingår som en del av råmaterialet i olika noraprodukter, antingen som återanvändningsbart material eller som formgivande effektgranulat.

Avfallshantering av spill och utrivna golvbeläggningar / Återanvändning

Överskottsmaterial från nyinstallerade golv och uttjänta nora golvbeläggningar, som inte uppvisar några större mängder spackelmassa eller undergolvsrester, återtas av nora systems som lämnar in resterna för återvinning.

Miljöanpassat förpackningsmaterial
Plattorna levereras antingen lösa eller i kartong på pallar av trä  som återtas och återanvänds av nora systems inom ramen för ett europeiskt återvinningsprogram.  Kartongerna tillverkas av returpapper och är återvinningsbara till 100%. Rullvaran rullas på pappkärnor som tillverkas av returpapp. Pappkärnorna tas också tillbaka och återanvänds. Även ytterförpackningarna för rullarna består av återanvändbart papper. Rullarna förpackas stående på träpallar i miljöanpassad och återvinningsbar polyetylenfolie som svetsförsluts.

Marknadssegment

Våra Produkter

Med över 300 varianter av färg & design erbjuder vi genom våra system norament och noraplans ett enormt spektrum. Detta ger oändliga mängder av inspiration för kreativ design i modern arkitektur.

norament plattor

Detta klassiska gummigolv är en övertygande kombination av hållbar kvalité och enastående funktionalitet. Tillverkningen sker genom att plattorna pressas under högt tryck, vilket gör att plattorna får en mycket tät yta. Detta gör dem extremt resistenta mot slitage och ger de unika möjligheterna till snabb och enkel rengöring.

 

noraplan på rulle

noraplan gummigolv finns i rullar med många olika mönster och färger och ger praktiskt taget obegränsad designmöjligheter. Skulle inte standardsortimentet räcka så är det bara att beställa vilken färg man tycker passar.

noracare™ på rulle

 

Trappbeläggningar

Individuella krav på trappor uppfylls bäst av vårt omfattande program, från de skräddarsydda norament trappbeläggningarna med integrerade förformade trappnosar, plansteg och sättsteg, till individuella kombinationer av trappvinklar, trappnosar och integrerade signal- eller säkerhetsremsor. Vårt systemutbud avrundas med färgmatchande sockellistlösningar, fogmassa, fogtråd och installationsmaterial.

Specialgolv

Vi har utvecklat våra specialgolv för områden som omfattas av speciella tekniska standarder och krav. Dessa inkluderar t.ex. akustikgolv med stegljudsförbättringsnivå av 20dB, elektrostatisk avledande eller ledande egenskaper, eller högspecialiserade lösningar för ishallar, golfanläggningar och mycket mer. Lär känna utbudet av design och varianter på följande sidor.

nora nTx

nora® nTx – Säkert. Snabbt. Universellt. Det revolutionerande systemet för snabb läggning. Så enkelt och samtidigt genialt – det självhäftande gummigolvet nora nTx får sin vidhäftningsförmåga redan i fabriken. Med Nora nTx reduceras installationstiden med upp till 50 % och man kan till och med utföra renoveringar under pågående drift. Risker med golvläggningen som exempelvis blåsbildning, tryckmärken eller fula skarvar är ett minne blott. Det självhäftande golvet nora nTx läggs rent och säkert med några få moment och kan användas omedelbart. Och på befintliga golvbeläggningar, liksom på de vid nybyggen vanliga underlagen av betong eller cement, även vid förhöjda fukthalter.

Transportlösningar

För exempelvis bussar, järnväg eller marina installationer, täcker nora ett brett utbud av olika professionella golvbeläggningslösningar inom transportbranschen.

Golvtillbehör

Tillbehörssortiment anpassat för nora golvbeläggningar för övertygande lösningar i både visuella och funktionella miljöer. Materialet är slag- och stötsäkert, innehåller inga ftalatmjukgörare och behåller sin funktionella tillförlitlighet över tiden.

Inlägg

nora gummigolvbeläggningar ger dig möjlighet att skapa extraordinära designvärldar – med inlägg baserat på våra mallar eller komponera som du vill. Det breda spektrumet av trendiga färger och mönster av nora gummigolv möjliggör olika användningsområden. Golvbeläggningar är ett viktigt element för modern design. De ger utrymme för personlighet och fyller det med liv. Således är valet av golv för de personer som använder det, av yttersta vikt både avdeende funktionalitet och estetik. Oavsett om de ger vägledning för de äldre, stimulerar barnens fantasi, utvecklar och strukturerar områden så öppnar nora obegränsade alternativ för dig.

Senaste nytt

nora nTx

nora nTx - Säkert. Snabbt. Universellt.

Det revolutionerande systemet för snabb läggning. Så enkelt och samtidigt genialt – det självhäftande gummigolvet nora nTx får sin vidhäftningsförmåga redan i fabriken. Med nora nTx reduceras installationstiden med upp till 50 % och man kan till och med utföra renoveringar under pågående drift. Risker med golvläggningen som exempelvis blåsbildning, tryckmärken eller fula skarvar är ett minne blott. Det självhäftande golvet nora nTx läggs rent och säkert med några få moment och kan användas omedelbart. Och på befintliga golvbeläggningar, liksom på de vid nybyggen vanliga underlagen av betong eller cement, även vid förhöjda fukthalter.

Läs mer
Höjdpunkter & Press |  Visa allt

Still indestructible after all these years 

29. februari 2024
Tyskland | Projekt Referenser

The BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin, a casualty hospital, has been using nora rubber flooring since 1997. The floor coverings are still delivering top-class performance.

 
Projekt Referenser |  Visa allt

Rubber & carpet tiles: Individual work in the Sedus "smart office" 

Tyskland (Dogern)

With its new headquarters, the office fitter Sedus in Dogern, Baden-Württemberg, has implemented the principles of Human Centred Architecture (HCA) and Human Centred Design (HCD). The architects and users decided for a combination of nora rubber flooring and modular Interface carpet tiles.

 
Projekt Referenser |  Visa allt

Hogeschool Rotterdam Business School 

Nederländerna (Rotterdam)

Future-oriented education in a sustainable building: The new educational building of the Hogeschool Rotterdam Business School meets the requirements of the BREEAM-NL Excellent certificate and offers visiors a spectacular sight...

 

Installation och underhåll

Se till att din golvbeläggning ser ut och fungerar precis som det ska i årtionden framöver.

Korrekt installation och underhåll är avgörande för att ditt golv skall bibehålla sin naturliga skönhet och livslängd. Installationsguider och underhållsrekommendationer hjälper dig att komma igång medan våra videofilmer ger en förklaringar om grunderna. Vi erbjuder även detaljerade, praktiska träningsseminarier för att ge dig den senaste tekniken och färdigheter som behövs för installation. Oavsett om du är en professionell installatör ett städföretag, en slutbrukare eller en fastighetsägare, har nora resurser att stödja dig under varje steg i installations- och underhållsprocessen.

Installation

Rengöring av nora golv

För rengöring av de homogena gummigolven behövs normalt endast vatten och exempelvis nora pads, för områden utan speciella hygienkrav. Starka, aggressiva rengöringsmedel hör till det förgångna. Vi erbjuder en perfekt symbios av rengöringsteknologi och ekonomi som bidrar långsiktigt till att dina golvbeläggningar behåller sitt värde och sina egenskaper.

Lätta skador – golvet blir som nya igen

Det finns alltid en möjlighet att ett golv repas eller förorenas kraftigt på grund av felaktig behandling eller vandalism. Vid reparationen finns det en rad olika åtgärder att vidta. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina problem.

Mer om installationen av nora golv

 

 
underhåll

nora pads

nora pads är golvrengöringsrondeller somsom kan användas för olika funktioner som vanlig städning, grovrengöring eller polering. De kan användas tillsammans med de flesta vanliga maskintyper och finns i flera olika storlekar. nora pads har utvecklats uteslutande för nora golvbeläggningar av gummi.

Underhållet har aldrig varit lättare

Det hela är så enkelt att du inte behöver ändra dina rutiner. nora pads kan användas med rengöringsmaskinerna du redan har, vilket förenklar hanteringen och en dagliga och regelbundna rengöringen.

Du bestämmer själv glansnivån

Ofta önskar golvets ägare eller användare en högre glansnivå. Nu slipper du ytbeläggningar, putsmedel och golvvax. Med nora pads kan du bestämma glansnivån individuellt.

Mer om rengöring av nora golv
 

Nedladdningar

Kataloger

Produktbroschyrer

norament
noraplan
noracare
Specialgolv
Trappbeläggningar
Snabbt läggningssystemer
Tools and installation materials

Marknadssegment och referensbroschyrer

Marknadssegment broschyrer
Referensbroschyrer

Miljöbroschyrer

EPD:er

Certifikat

Den blå ängeln (Der Blaue Engel)
Cradle to Cradle
Global Green Tag
Indoor Air Comfort
M1 Emission classification
Det österrikiska miljömärket
ecobau
Greenguard Gold

Tekniska datablad

Översikter
norament
noraplan
noracare
Special floorings

Installationsguider

Allmänt
norament
noraplan
noracare
Specialgolv
Quick installation systems
Trappbeläggningar
Fogning
Övriga

Skötselanvisningar

NCS-koder

Building Information Modeling (BIM)

Företagscertifikat

Prestandadeklaration (DOP)

Produktgarantier

Kontakta oss

Huvudkontor Skandinavien

nora by Interface
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm

+46 8 7052770
 info-se@noracom

Danmark

nora by Interface

+45 337 970 55
 

Norge

nora by Interface

+47 231 201 70
info-no@nora.com

 
nora
 

Det här kan intressera dig

Kontakta nora
Nyhetsbrev
nora på LinkedIn
Till nyheterna