nora golv för vårdsektorn
Övergångslinje

Marknadssegment

Golv för hälsa och sjukvård

Bli frisk och håll dig frisk. Som specialist inom vårdsektorn erbjuder nora de perfekta golven för att uppfylla de höga kraven som ställs på olika vårdinrättningar. Golv för vårdsektorn måste uppfylla hygieniska-, medicinska och miljömässiga krav.

nora golv för vårdsektorn uppfyller vårdinrättningarnas unika krav gällande funktion och estetik:

nora golv för vårdsektorn – ergonomiskt och mycket halkbeständigt

nora golv för vårdsektorn är mycket halkbeständiga samt bidrar positivt till bättre ergonomi. Tack vare gummits egenskaper är det skonsamt mot leder och rygg samtidigt som det ökar personalens komfort när de går och står. nora golv är rullstolsvänliga och mycket halkdämpande (halkmotstånd R9 till R11).

Ett perfekt system inkluderat hygieniska väggövergångar

noras systemkoncept är unikt: samma design med flera funktioner. Förenklad planering! nora golv för vårdinrättningar för funktionell design med maximal kreativ frihet. Det finns vägganslutningar som förbättrar hygien och gör städningen enklare samt inlägg för märkning av korridorer eller zoner.

Produktens systemkoncept inkluderar perfekt designad golv och kvalificerade golvläggare. Detta garanterar säker och bra golvläggning för konstruktörer och planerare.

Golv för användning inom känslig sjukvård

Under många decennier har hundratals sjukhus förlitat sig på nora gummigolv: oavsett om det handlar om mycket besökta entré-områden, korridorer, utrymningsvägar och trapphus eller i behandlingsrum, vårdrum eller kontor vars atmosfär påverkar vårdprocessen positivt.

noras erfarenhet och kunskap är också värdefull vid utformning av operationssalar och IVA. Som specialist inom golv för vårdinrättningar erbjuder nora olika kvaliteér för dessa känsliga områden, till exempel elektrostatiskt absorberande golvbeläggningar och olika tjocklekar för att skydda undergolven i områden med hög belastning samt att dämpa ljudet.

Oavsett om det handlar om utrymmen för röntgen, flouroskopi eller fysioterapi omfattar utbudet en rad olika lösningar och ljuddämpande golv för att skapa optimala förhållanden i dessa specialområden. nora golv erbjuder god akustik i allmänna områden och dess beständighet mot ex. kemikalier gör golvet till det rätta valet även i exemplevis labb.  

nora golv:

  • Brandmotståndiga enligt EN 13 501 och innehåller inget Klor
  • Låga VOC emission innebär en hälsosam inomhusluft
  • PVC-fri och innehåller inte ftalatmjukgörare eller halogener.

Mer säkerhet med nora golv för hälso- och sjukvård

Kontakta nora
Nyhetsbrev
nora på LinkedIn
Till nyheterna