Gulve der passer ind overalt

Velkommen til nora og den skandinaviske del af vores hjemmeside. I over 65 år har nora® gulvbelægninger opfyldt de unikke krav som stilles til belægninger i forskellige projekter over hele verden. Vores gulvsystemer er både ergonomiske, lydabsorberende, vedligeholdelsesfrie, skridsikre og egner sig derfor særdeles godt til alle de udfordringer du daglig møder i forskellige miljøer. Fordi nora® gummigulve er så slidstærke, kan du være sikker på at de holder sig pæne i flere årtier fremover. Skab et indendørs miljø der er behageligt, sikkert og lydsvagt, og som opfylder alle de krav der stilles til moderne og miljøvenlige gulve.

To produktlinjer – utallige muligheder

norament er klassikerne blandt vores gulve, og noraplan tilbyder næsten ubegrænsede muligheder inden for rumdesign. Vores færdige trappebelægninger, vores nTx-system, samt en lang række forskelligt tilbehør til begge de to produkttyper, supplerer sortimentet.

Desuden tilbyder vi muligheden for at integrere designelementer som logo, mønstre og farver. Dette kan skabe et helt individuelt rumudtryk når man ønsker det. norament og noraplan gulve tilbyder en perfekt kombination af design, funktion, kvalitet og miljøtænkning.

 
 
Hvem er nora?
Frem til år 2007 var virksomheden under navnet Freudenberg Bausysteme en del af Freudenberg-koncernen i Weinheim og havde i årtier produceret og udviklet gummigulve og skokomponenter. I 2007 solgte Freudenberg-koncernen virksomheden fra, og den er nu en del af et tysk konsortium. Virksomheden beskæftiger i dag over 1.100 ansatte og havde i 2016 en omsætning på over 221,1 millioner euro. På hovedkontoret i Weinheim arbejder der i dag omkring 850 medarbejdere, og her ligger også produktionsanlæg, udviklingsafdeling, lager samt administration. nora systems har aktiviteter i over 80 lande over hele verden.

Vores værdigrundlag

Kundeorientering

nora står konsekvent for premiumkvalitet. Vores endemål er total kundetilfredshed, og dette skabes ved at vi aktivt deltager i vores kunders planlægnings- og realiseringsprocesser. På den nåde kan vi også tilgodese deres individuelle behov.  

Samarbejde

Som team ved vi at lydhørhed, ansvarsfølelse og tillid er afgørende faktorer for et vellykket samarbejde. At arbejde med gensidig respekt er meget væsentlig såvel internt i vores organisation som eksternt sammen med vores kunder og partnere.

Integritet

Vi ikke bare fremstiller og sælger vores produkter – de er vores liv. Kvalitet, innovationskraft, bæredygtighed og en høj brugsværdi for kunderne er nogle af årsagerne bag dette. Vi værdsætter ærlighed og konstruktivitet og gør det realisabelt. For os er loyalitet det allervigtigste udgangspunkt i samarbejdet med vores forretningspartnere.

Åbenhed

Videreudvikling er en forudsætning for at skabe fortsat fremgang. Vores innovationsånd er ikke begrænset til produktudvikling alene. At være innovative indebærer for os hele tiden at indhente ny viden på alle områder – fra markederne, fra vores kunder og ikke mindst fra hinanden.

Ansvar

Vi har vores rødder i Tyskland, men vi tænker og handler internationalt. Det uanset om det drejer sig om økonomiske, økologiske eller sociale aspekter. Vores handlinger er målrettet mod helhedstænkning med fokus på en bæredygtig fremtid. For os er ansvar ikke bare et ord; det er vores ledestjerne.

*** 

Råmateriale

Grundlaget for nora gummigulve er første klasses industri- og naturgummikvaliteter. Hertil kommer mineralske fyldmaterialer der udvindes fra naturen, ligesom de miljøtilpassede farvepigmenter.

Omhyggeligt udvalgt

Et væsentligt krav er at nora gulvbelægninger skal bestå af gummi. Derfor er de uden PVC, blødgørere og klororganiske forbindelser (begge dele findes i PVC). Desuden stiller vi omfattende økologiske krav til kvaliteten af det gummi der anvendes – krav som kun kan opfyldes af et fåtal leverandører. Vi anvender udelukkende de bedste gummikvaliteter.

Gummigulve og generel information

Miljømærkat og partnerskab

Vi ser på vores ansvar for miljø og samfund med stor alvor. Forskellige uafhængige institutioner har bekræftet dette i form af forskellige certifikater – ikke bare i Tyskland, men også uden for Tysklands grænser. Her ser I en oversigt over de vigtigste certifikater:

 • Byggvarubedömningen
 • Sunda Hus
 • Der Blaue Engel
 • BRE-klasse
 • M1
 • Indoor Air Comfort Gold
 • U.S. Green Building Council
 • Greenguard
 • CA 01350
 • DIN ISO 14001
 • EPD
 • DGNB
 • Sentinel-Haus Institut

Fremragende kvalitet

noras produkter er internationalt certificerede og kontrolleres regelmæssigt af et uafhængigt institut. På områderne miljø og bæredygtighed anses nora systems for den førende virksomhed i sin branche og hører til initiativtagerne til DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen/Det tyske selskab for bæredygtigt byggeri). Desuden var nora systems den første producent af elastiske gulvbelægninger som tilbød producentrelateret miljøproduktdeklaration, en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration).
Her finder du en oversigt over de vigtigste priser og samarbejder:

Fremstillingsproces

nora gummigulve fremstilles på et moderne produktionsanlæg. Vi forsøger løbende, og så vidt det er muligt, at nedbringe mængden af de resurser vi anvender i produktionsprocessen. Vi benytter kølevandscirkulation for at spare på ferskvandet. Elektriske energi og procesdamp udnyttes miljøvenligt i en generator.

Made in Germany
nora gulvbelægninger produceres i Tyskland. Den benyttede produktionsproces opfylder de strenge krav der findes, og hører til den højeste standard i verden. Virksomheden er desuden certificeret efter internationale standarder som ISO 9001 (kvalitetsstyring) og ISO 14001 (miljøledelsessystemer).

Bearbejdning

Vi lægger særlig stor vægt på sundhedsmæssige egenskaber for vores gulvbelægninger. For at få et indeklima med høj luftkvalitet er det nødvendigt at emissionen fra alle de byggematerialer der benyttes til gulvet, er minimal. Vi anbefaler derfor at der til nora gulve kun benyttes lavemitterende materialer til lim, spartel og primere. Også til lim findes der nu specifikationer, som EC1 eller Blaue Engel, der står for særligt lavemitterende produkter.

Optimale egenskaber

nora gulvbelægninger behøver ikke at blive fuget. Formstabiliteten gør at fugning ikke er nødvendig, undtagen i nogle få funktionsbetingede undtagelsestilfælde. Dette indebær en betragtelig fordel ved lægningen. nora trappebelægninger, trappekanter og sokkellister kan monteres med SIFLOOR Goman speciallim på rulle. Denne tørlim af høj kvalitet er lugtløs og miljøtilpasset og indeholder hverken opløsningsmidler, flygtige organiske forbindelser, formaldehyd, klor eller lignende. 

Anvendelse

En lang levetid betyder, ud over lang anvendelsestid, også at man sparer på resurserne. Ser man på hele livscyklussen for et nora-produkt, er det klart at ikke bare økologien, men også økonomien er optimal.
nora gulvbelægninger er særdeles slidstærke. Deres ekstremt lange levetid er langt over gennemsnittet for elastiske gulvbelægninger. Den tætte overflade på nora gummigulve muliggør en nem og omkostningsbesparende rengøring.

Godt indeklima

De senere år spiller luftkvaliteten i indeklimaet en stadig vigtigere rolle. nora gummigulve er i mange år blevet testet regelmæssigt af neutrale institutter med hensyn til emissioner. På grund af sammensætningen i nora gulvbelægninger opstår der ingen emission af stoffer i sundhedsskadelige koncentrationer. 

nora gummigulv er blevet testet og godkendt af “Blaue Engel”, et tysk miljømærke som kun udstedes til gulvbelægninger med lave emissioner, og af GREENGUARD Environmental Institute (GEI) i USA, Institut Fresenius Chemische und Biologische Laboratorien AG, Taunusstein/Tyskland samt andre institutter.
 

Bæredygtighed

Genvinding, affaldshåndtering og emballage

En målsætning i vore proces er at belaste mennesker og miljø så lidt som muligt. Derfor genbruges for eksempel produktionsrester. Emballagematerialer vælges ud fra miljøsynspunkter, og gamle gulvbelægninger genvindes.

Genvinding af produktionsrester

Produktionsrester, som materialespild og slibespåner fra fremstillingen af vores gummigulve, er længe blevet genvundet. De granuleres og indgår som en del af råmaterialet i forskellige nora-produkter, enten som genbrugsmateriale eller som formgivende effektgranulat.
 

Affaldshåndtering af spild og optagne gulvbelægninger

Genbrug

Overskudsmateriale fra nymonterede gulve og udtjente nora gulvbelægninger, som ikke indeholder spartelmasse eller undergulvrester i større mængder, tages tilbage af nora systems som indleverer resterne til genvinding.

Affaldshåndtering

Eftersom nora gulvbelægninger er uden blødgørere (ftalater) og halogener (fx klor) og derfor ikke indeholder stoffer som ville kunne havne i grundvandet og skade miljøet, kan materialerester deponeres som husholdningsaffald i henhold til de aktuelle bestemmelser. 

Miljøtilpasset emballagemateriale

Pladerne leveres enten løse eller i kartoner på returpaller af træ som tages retur og genanvendes af nora systems, inden for rammerne af et europæisk genvindingsprogram. Kartonerne fremstilles af returpapir og kan genvindes 100 %. Rullevarerne er rullet på papkerner som fremstilles af returpap. Papkernerne tages også retur og genbruges. Også indpakningen til rullerne består af genbrugspapir. Rullerne pakkes stående på træpaller i miljøtilpasset og genvindingsbar polyethylenfolie som svejselukkes.
 

Markedssegmenter

Vores Produkter

Med farver og design i over 300 varianter tilbyder vi via vores systemer norament og noraplans et enormt spektrum. Dette giver en uendelig bredde af inspiration til kreativt design i den moderne arkitektur.

norament® fliser

Dette klassiske gummigulv er en overbevisende kombination af modstandsdygtig kvalitet og enestående funktionalitet. Fremstillingen foregår ved at fliserne presses under højt tryk, og det gør at fliserne får en meget tæt og forseglet overflade. Det gør dem ekstremt resistente over for slid, og det betyder unikke muligheder for hurtig og nem rengøring.

noraplan® som banevare

noraplan gummigulv fås i ruller i mange forskellige mønstre og farver, hvilket giver praktisk taget ubegrænsede designmuligheder. Skulle standardsortimentet ikke slå til, er det bare at bestille den farve man synes passer.

Trappebelægninger

Individuelle krav til trapper opfyldes bedst af vores omfattende program lige fra de skræddersyede norament trappebelægninger med integrerede præformede trappeforkanter, trin og stødtrin, til individuelle kombinationer af trappevinkler, trappeforkanter og integrerede signal- eller sikkerhedsstriber. Vores systemudvalg rundes af med farvematchende sokkellisteløsninger, fugemasser, fugetråde og installationsmaterialer.

Specialgulve

Vi har udviklet specialgulve til områder der er omfattet af specielle tekniske standarder og krav. Disse omfatter fx akustikgulve med niveauer for trinlydsforbedring på 20 dB, elektrostatisk afledende eller ledende egenskaber eller højt specialiserede løsninger til skøjtehaller, golfanlæg og meget mere. Se nærmere på udvalget af design og varianter på de følgende sider.

nora® nTx

nora® nTx – Sikkert. Hurtigt. Universelt. Et revolutionerende system til hurtig lægning. Så nemt og samtidig så genialt – det selvklæbende gummigulv:  nora nTx, får sin vedhæftningsevne allerede på fabrikken. Med nora nTx reduceres installationstiden med op til 50 %, og man kan til og med foretage renoveringer mens driften er i gang. Risikoen for gulvbelægninger med for eksempel blæredannelser, trykmærker eller grimme samlinger hører fortiden til. Det selvklæbende gulv nora nTx lægges rent og sikkert i nogle få arbejdsgange og kan straks benyttes. Også på eksisterende gulvbelægninger og på almindelige beton- eller cementunderlag ved nybyggeri, selv ved forhøjet fugtindhold.

Transportløsninger

nora dækker et bredt udvalg af forskellige professionelle gulvbelægningsløsninger inden for transportbranchen, som for eksempel til busser, toge eller til maritime installationer.

Gulvtilbehør

Et tilbehørssortiment tilpasset nora gulvbelægninger til overbevisende løsninger i miljøer med både visuelle og funktionelle krav. Materialet er slag- og stødfast, indeholder ingen blødgørere og beholder sin funktionelle driftssikkerhed over tid.

Design

nora gummigulvbelægninger giver dig mulighed for at skabe ekstraordinære designverdener – med indlæg baseret på vores skabeloner eller komponeret efter dine ønsker. Gulvbelægninger er et vigtigt element i moderne design. De giver plads til personlighed og fylder rummet med liv. Således er valget af gulv af overordentlig stor vigtighed for de personer der benytter det, både med hensyn til funktionalitet og æstetik. Uanset om design inolvegget skal tjene som vejledning for de ældre, stimulere børns fantasi eller udvikle og strukturerer områder, så åbner nora ubegrænsede muligheder for dig.

Nyheder og henvisning

nora® nTx – Sikkert. Hurtigt. Universelt. Det revolutionerende hurtiglægningssystem.

nora® nTx – Sikkert. Hurtigt. Universelt.

Det revolutionerende hurtiglægningssystem.

Lige så enkel, som den er genial - den selvklæbende gulvbelægning af gummi, nora ® nTx, medbringer allerede sin klæbestyrke, når den forlader fabrikken.

Med nora® nTx reducerer du lægningstiden med op til 50% og kan endda gennemføre renoveringer, mens driften opretholdes. Risici ved lægning, for eksempel blæredannelse, blivende indtryks. Mvtrker eller svejsninger der går op, hører fortiden til.

Den selvklæbende gulvbelægning nora® nTx kan lægges perfekt og sikkert med få arbejdstrin, og den kan benyttes med det samme. Og det gælder både på eksisterende gulvbelægninger, samt underlag af beton eller cementgulv i nybyggeri, selv ved forhøjet restfugtighed.

Få mere at vide om nora nTx
Højdepunkter & Presse |  Vis alt

En bestseller i en ny og moderne udgave 

01. april 2018
Tyskland | Produkter

For næsten 30 år siden kom gummibelægningen norament grano fra nora systems på markedet, og med sit karakteristiske granulatmønster er den en fast del af norament serien. Men en gulvklassiker følger også med tiden, og derfor blev der i løbet af årene foretaget små tilpasninger. Fra nu af præsenterer gummigulvet sig med en revideret og moderne farvepalette og farvemæssigt tilpassede granulater, der ser mere harmoniske og mindre kontrasterende ud...

 
Projektreferencer |  Vis alt

Bodleian Library, Oxford University 

Det Forenede Kongerige (Oxford)

The Bodleian is the first library for Oxford University, opened in 1602 for the academics of the university it is one of the oldest libraries in Europe and now contains over 11 million books and manuscripts.

 
Projektreferencer |  Vis alt

LEGO House features nora rubber floors in unique shade 

Danmark (Billund)

The small town Billund in Denmark, home to the world‘s first Legoland, has been enriched by yet another attraction since September 2017 – the spectacular LEGO House designed by the famous architectural firm BIG -– Bjarke Ingels Group. The 23-meter-high complex consists of 21 stacked boxes and, covering a total area of 12,000 square meters, allows fans from all over the world to feel the magic of the LEGO universe and discover LEGO all year round...

 

Montering og vedligeholdelse

Sørg for at din gulvbelægning ser ud og fungerer præcis som den skal i de kommende årtier.
Korrekt montering og vedligeholdelse er afgørende for at dit gulv skal kunne bibeholde sin naturlige skønhed og holde længe. Monteringsguider og vedligeholdelsesanbefalinger hjælper dig med at komme i gang, mens vores videofilm forklarer hvordan. Vi tilbyder også detaljerede praktiske træningsseminarer for at forsyne dig med de sidste nye monteringsteknikker og -færdigheder. Uanset om du er professionel montør, rengøringsfirma, slutbruger eller ejendomsejer, har nora resurser til at støtte dig på hvert eneste trin i monterings- og vedligeholdelsesprocessen.

Downloads

Virksomhedsbrochurer
Miljøbrochurer
Produktbrochurer
Markedssegmentbrochurer
Certifikat
NCS koder
Tekniske datablade produkter
Tekniske datablade monteringsmateriale
Monteringsguider
Rengøringsanbefalinger
Regionale referencer

Kontakt os

 

Huvudkontor Skandinavien

nora systems AB
Industrivägen 17
171 48 Solna

(+46) 8 / 7052770
 info-se@nora.com

Danmark

nora systems
Postbooks 11
4600 Køge

(+45) 43439393
 info-dk@nora.com

Norge

nora systems AB
Postboks 27
3471 Slemmestad

(+47) 22475066
info-no@nora.com

 

Det her kan sikkert interessere dig