Transition Line Market Segment Industry

Markkinasegmentti

Teollisuustilojen lattiapäällysteet

Teollisuustilojen lattiapäällysteet kovan kulutuksen tiloihin. Tuotanto- ja kokoonpanolinjoilla sekä muissa teollisuustiloissa lattioiden on oltava erittäin tiiviitä ja joustavia ja kestettävä raskasta kuormitusta. Tutkimus- ja tuotantolaitosten lattioilla on oltava tietyt tekniset ominaisuudet – biotieteiden tiloissa lattioiden on esimerkiksi oltava erittäin hygieenisiä ja helppoja puhdistaa, kun taas elektroniikan tuotantolinjoilla ESD-lattiat ovat välttämättömiä.

nora-lattiapäällysteratkaisut parantavat teollisten tilojen ja laboratorioiden turvallisuutta

Teollisuustiloilla on omat erityisvaatimuksensa, ja laatuvaatimukset ovat erityisen tiukat puhdastiloissa, farmaseuttisten tuotteiden valmistuksessa sekä laboratorioissa, joissa lattiat vaikuttavat merkittävästi ilmanpuhtauteen. nora toimittaa teollisuustilojen lattiapäällystejärjestelmiä, jotka täyttävät tiukimmatkin vaatimukset ja ovat samalla poikkeuksellisen kestäviä.

Teollisissa tuotantotiloissa,  kuten kokoonpanolinjoilla, konepajoissa ja varastoissa, lattiat altistuvat erittäin suurelle rasitukselle. Trukkien ja muun raskaan kaluston käyttö asettaa tiukat vaatimukset teollisuustilojen lattioiden kantavuudelle. noran teollisuustilojen lattiapäällystejärjestelmät kestävät ongelmitta jopa 6 N/mm2:n dynaamisen kuorman. Teolliset lattiapinnat voivat joutua kosketuksiin erilaisten öljyjen, rasvojen, kemikaalien ja bakteereiden kanssa. noran korkealuokkaiset lattiapäällysteet kestävät erittäin hyvin hankausta, säilyttävät hyvin muotonsa, sietävät erinomaisesti kemikaaleja ja ovat helppoja puhdistaa.

Elektroniikkatilojen teolliset lattiat on usein suojattava staattiselta sähköltä (ESD-suojaus).

Elektroniset osat on suojattava sähköstaattisilta purkauksilta sekä tuotannon että asennuksen aikana. Jopa pienet 100 V:n purkaukset, joita ihmiset eivät edes huomaa, voivat vaurioittaa herkkiä osia. Vauriot havaitsee usein vasta käyttäjä huomatessaan, ettei laite toimi kunnolla. Tästä aiheutuu helposti paljon lisäkustannuksia, joiden perimmäisenä syynä on se, että ESD-suojaus on pettänyt tuotannon aikana. Osana oikeanlaista järjestelmää noran teollisuustilojen lattiapäällysteet vaikuttavat myönteisesti elektroniikkalaitteiden laatuun ja toimivuuteen.

noran valikoimaan lukeutuu runsaasti erilaisia teollisuustilojen ja laboratorioiden  lattiapäällysteitä, joita voidaan käyttää useissa eri kohteissa, kuten datakeskukset, tuotantotilatlaboratoriotpuhdastilat ja muut työskentelyalueet. nora-teollisuuslattioiden muita käyttökohteita ovat esimerkiksi toimistotnäyttelytilat, sisäänkäynnit, vastaanotot,, kahvilat, pukuhuoneet, yhteistilat  ja taukohuoneet, joihin ne luovat rennon ilmapiirin. Koska lattiapäällysteet ovat vähäpäästöisiä ja niillä on erinomaiset hygieeniset ominaisuudet, ne soveltuvat hyvin myös allergikoille. nora-teollisuuslattiat luovat toimistoihin rennon ilmapiirin, joka parantaa työympäristöö-ympäristöa. nora-teollisuuslattiat ja niiden lisätarvikkeet tekevät myös tavallisista kulkualueista, puolikerroksista, korotetuista lattioista ja portaikoista erittäin näyttäviä.

Teollisuuden nora-lattiapäällysteet parantavat turvallisuutta

Yhteystiedot nora
Pysy ajan tasalla
nora on LinkedIn
Uutisiin